• Pályázhat minden állami ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgató, aki valamely Európai Gazdasági Térségi (továbbiakban: EGT) állam részképzésében vesz részt, és külföldi tanulmányai beleszámíthatók az Egyetem képzésébe. (A pályázat előfeltétele az alapképzésben részt vevő hallgatóknak, hogy 108 kreditet teljesíteni kell.)
  • EGT tagjai: az Európai Unió tagállamai, Izland, Norvégia, Svájc, Liechtenstein.
  • Az a hallgató jogosult a támogatásra, aki az Egyetem hozzájárulásával kezdte meg külföldi tanulmányait.
  • Minden félévben egyszer igényelhető a támogatás.
  • Az ösztöndíj folyósításáról az Egyetem az elbírálástól számított 30 napon belül gondoskodik. A sikeresen pályázók egyszeri kifizetéssel részesülnek a támogatásban. A pályázás feltétele a pályázó nevén szereplő, bármely magyarországi banknál nyitott bankszámla, valamint a bankszámla számának leadása a beiratkozáskor. A számlaszám hiányzása esetén a Diákjóléti Bizottság a pályázatot csak a számlaszám beérkezése után bírálja el.
  • Sikertelen résztanulmányok esetén a támogatás felét köteles a hallgató visszafizetni.
  • Pályázni a pályázatkezelőben lehet, a szükséges igazolásokat a HÖK Irodába kell eljuttatni személyesen, postai úton, e-mailben vagy faxon. A pályázatokat pontrendszer segítségével bírálja el a Diákjóléti Bizottság.
  • A pályázat elutasításra kerül, ha a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz és/vagy ha hiányoznak, illetve nem megfelelő igazolások vannak hozzá beadva.
  • A Diákjóléti Bizottság eredményhirdetése után 8 munkanapon belül van lehetőség fellebbezni a pályázatkezelőben, a Bizottság döntését követően nincs mód további fellebbezésre.